PDF Protes, Metafor och den Obsoleta kroppen, 2017


En antologi med text av
Kajsa Ekis Ekman
Tobias Hübinette
Johan Jönson
Michele Masucci
Benjamin Noys
Mikael Nyberg
Mani Shutzberg
Helena Tolvhed

Red. Hedda Viå, Samuel Richter

CYKLOPENS BIBLIOTEKSBAR, 4 september, 2017 kl. 18:00 – 00:00


Reproduktionstekniker i Sverige - en historisk överblick

Ett samtal på Cyklopens Biblioteksbar, 2017 mellan Tobias Hübinette (lektor i interkulturella studier vid Karlstads universitet och forskare i kritiska ras- och vithetsstudier) och Hedda Viå (konstnär, sjukgymnast och redaktör för publikationen Protes, metafor och den obsoleta kroppen, 2017).

Sverige har sedan 1900-talets slut genomgått en genomgripande förändring från att ha varit ett land präglat av en stark välfärdsstat och en restriktiv reproduktionspolitik till att utvecklas till ett nyliberalt samhälle som i stället uppvisar en till synes icke-diskriminerande och liberal reproduktionspolitik. Reifieringen av kroppar kännetecknas samtidigt idag av en global process där rasifierade kvinnors och barns kroppar i de före detta kolonierna omvandlas till varor i enlighet med rasistiska, patriarkala och klassmässiga strukturer för att möta en reproduktiv efterfrågan i västländer som Sverige. Men hur skapas egentligen denna reproduktiva efterfrågan i Sverige och hur påverkar inomnationella klass-, ras- och könsstrukturer den svenska statens avvägningar kring vem som får och inte får reproducera sig och hur har detta förändrats över tid?NIGHT OF PHILOSOPHY SECOND NATURE 17.6 2017 Moderna Museet, STOCKHOLM


Collective resistance & virtue ethics within the clinic

A conversation at NIGHT OF PHILOSOPHY, Moderna Museet, 2017, between Hedda Viå (physiotherapist, artist, editor of the anthology Prosthesis, Metaphor and the Obsolete Body 2017) and Mani Shutzberg (physician at Södersjukhuset and Ph.D. student in the Theory of Practical Knowledge at Södertörn University, writing his dissertation on collective action within the medical professions).

The Swedish state accelerates a destructive cycle of inequality, through increasingly crude restorations of hierarchies between the wealthy and those who subsist in permanent marginality. The "obsolete body" is a tendency towards a permanent marginalization of those who are no longer useful within a capitalist means of production. A disciplined reserve army of redundant, made-poor and excluded people, who are constant subjects in the urban space, rather than deviants from a global perspective; the ones who do not have the choice to become part of the privatized healthcare paradigm. As private health care insurance escalates in the middle class, the compressed public health care system is in permanent crisis. Health care workers are suffering from internalized stress or ”empathy stress,” since the virtue of individual excellence is cherished within a mediocre and destructive system.

In this situation, is it possible for the obsolete bodies to approach health care workers in a critique of these real existing social forms?


ARTISTIC DEVELOPMENT WORK - KU at Royal Institute of Art, Stockholm

ResearchWeek2016 at Royal Institute of Art, Stockholm

ResearchWeek2015 at Royal Institute of Art, StockholmRead-a-long-lecture:Prosthesis, Metaphor and the Obsolete Body.2015 HEDDA VIÅPreviously arranged open lectures at the Royal Institute of Art, 2014-2016:

Helena Tolvhed – Historical perspectives on body, sport and “healthism”

Christina Jansson – Knowledge bodies – Power-filled dichotomies in the maternity room

Kajsa Ekis Ekman – Crisis, body and commodification

Ylva Habel – Re-analogization – To return to the body in a digital era

Edda Manga - Depression as a subversive act, based on readings of Frantz Fanon and Judith Butler

Johan Jönson - Poetry reading

Mara Lee & Giorgio Giusti -On writing

Tobias Hübinette – On Anti-Racist Desires